Komunikaty

Infolinia Krajowej Rady Komorniczej Ruszyła Infolinia Krajowej Rady Komorniczej! Każdy, kto chciałby zasięgnąć informacji odnośnie egzekucji komorniczej może je uzyskać. Infolinia czynna będzie w każdy wtorek w godz. 9-15 pod numerem (22) 299 87 77.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Stanisław Nowak Kancelaria Komornicza nr XV w Krakowie w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zdrowia i życia interesantów, pracowników kancelarii oraz ich rodzin uprzejmie informuje o częściowym ograniczenia pracy Kancelarii w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w okresie od 13 do 31 marca 2020r.

Kancelaria podejmuje następujące środki bezpieczeństwa:
Pisma kierowane do Kancelarii przyjmowane będą jedynie drogą korespondencyjną bez doręczeń bezpośrednich.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii.
Przyjęcia interesantów zostają ograniczone jedynie do przypadków niecierpiących zwłoki i po uprzedniej informacji (mailowej, korespondencyjnej, bądź telefonicznej) o planowanej wizycie.
Kancelaria pozostaje w pełni dyspozycyjna jak dotychczas w zakresie korespondencyjnym, mailowym oraz telefonicznym.

Kontakt z kancelarią:

e-mail: krakow3@komornik.pl

tel.: (12) 414-38-45
fax: (12) 414-38-40

Wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa –
Krowodrzy w Krakowie Stanisław Nowak
Kancelaria Komornicza nr XV w Krakowie
ul. Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków

Nr rachunku: 93 2490 0005 0000 4530 8072 6949
Alior Bank

W sprawach pilnych proszę o kontakt 600-211-446.