2018-02-21 – I TERMIN – Opel Zafira 2006 r. 1.8 140 KM

Kraków, dnia 12-01-2018

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj Stanisław Nowak

Kancelaria Komornicza w Krakowie

al. Aleja Pokoju 29B/48, 31-564 Kraków

tel. 12 414-38-45 www.komornik-krakow.pl

Sygn.akt III KM 1316/12, III KM 345/16, III K 584/16, III KM 767/16, III 73/17

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy mający kancelarię w Krakowie przy al. Aleja Pokoju 29B/48 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

21.02.2018 roku, o godz. 10:00

przy al. Pokoju 29B/48 w Kancelarii Komornika Sądowego dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Lp

Nazwa ruchomości

Ilość

Cena oszacowania

1

Opel Zafira, 1.8 140 KM, 2006 r.,

data I rej.17.08.2007 r., nr VIN:L W0L0AHM757G058085, nr rej. TPI 82EX

1,00

10 000,00

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zastępca Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Rafała Nowickiego de Poraj

asesor Stanisław Nowak