2018-02-14 – II TERMIN – Opel Astra II kombi 1.6 16V 101 KM 1999 r.

Kraków, dnia 09-01-2018

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj Stanisław Nowak

Kancelaria Komornicza w Krakowie

Aleja Pokoju 29B/48, 31-564 Kraków

tel. 12 414-38-45 www.komornik-krakow.pl

Sygn.akt III KM 24/17

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla dla Krakowa Krowodrzy mający kancelarię w Krakowie przy Aleja Pokoju 29B/48 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

14.02.2018 roku, o godz. 10:00

przy al. Pokoju 29B/48 w Kancelarii Komornika Sądowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie odbędzie się druga licytacja ruchomości dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Lp

Nazwa ruchomości

Ilość

Cena oszacowania

1

Opel Astra II kombi 1999 r. silnik: 1.6 101 KM , data I rej.: 11.04.2000 r. nr rej. KRA UM08, nr VIN: W0L0TGF35Y2080999

1,00

2 000,00

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Alior Bank S.A. nr 93 2490 0005 0000 4530 8072 6949 w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzający przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5.000,00-zł (art. 8671 § 1 Kpc). Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej (tj. g. 8:00-15:00 we wt. do g. 17:00) lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 867 § 11-4 Kpc)

Zastępca Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Rafała Nowickiego de Poraj

asesor Stanisław Nowak