2017-07-20 – I TERMIN – obraz HIRSZFANGA

Uwaga!!! od 27 III 2017 nowy numer rachunku bankowego Komornika 93 2490 0005 0000 4530 8072 6949

Kraków, dnia 07-06-2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj

Kancelaria Komornicza w Krakowie

Aleja Pokoju 29B/48, 31-564 Kraków

tel. 12 414-38-45 www.komornik-krakow.pl

Sygn.akt III KMP 19/02

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy mający kancelarię w Krakowie przy Aleja Pokoju 29B/48 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

20.07.2017 roku, o godz. 10:00

przy al. Pokoju 29B/48 w Kancelarii Komornika Sądowego dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości dłużnika..

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Lp

Nazwa ruchomości

Ilość

Cena oszacowania

1

Ignacy Hirszfang (Hirschfang)

„Portret mężczyzny w okularach”, 1934, wymiary: 43cm x 34cm w drewnianej ramie za szkłem

1,00

2.000,00

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Rafał Nowicki de Poraj