2019-06-26 – I TERMIN – Renault Scenic 1.9 dci 102 KM 2001 r., pierwsza rejestracja 2002 r.

UWAGA z dniem 1 XI 2018 nastąpiła zmiana adresu kancelarii na: ul. Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków

Kraków, dnia 17.05.2019

Stanisław Nowak Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj
Kancelaria Komornicza w Krakowie
ul. Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków
konto Alior Bank 93249000050000453080726949
tel. 12 414-38-45 fax 12 414-38-40 www.komornik-krakow.pl
Sygn.akt III Km 288/14, III KM 929/14
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 288/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy mający kancelarię w Krakowie przy ul. Czyżewskiego 1/45 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

26.06.2019 roku, o godz. 12:00

przy ul. Czyżewskiego 1/45 (Vp.) w Kancelarii Zastępcy Komornika Sądowego dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj Stanisława Nowaka odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Lp

Nazwa ruchomości

Ilość

Cena oszacowania

1

Renault Scenic 1.9 dCI 102 KM. 2001 r. data I rej.:13.03.2002 r., nr rej.: KR 82535, nr VIN: VF1JA050526017991

1,00

5 300,00

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zastępca Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy
Rafała Nowickiego de Poraj

asesor Stanisław Nowak