Praktyki

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowdrzy Stanisława Nowaka zlokalizowana jest w Krakowie przy ul. Czyżewskiego 1/45, zajmuje się w szczególności następującymi zadaniami:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

poszukuje praktykantów – najchętniej studentów ostatnich lat studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych zainteresowanych prawem cywilnym – do odbycia praktyk.

Po odbyciu praktyk istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy z Kancelarią.

Wymagania:

zainteresowanie tematyką z zakresu prawa cywilnego oraz procedury cywilnej

umiejętność analitycznego myślenia;

umiejętność pracy w zespole;

skrupulatność i dokładność;

inicjatywa i szczere zaangażowanie w powierzone zadania;

dyspozycyjność w wymiarze co najmniej 24 h tygodniowo

Oferujemy:

możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;

poznanie pracy kancelarii komorniczej, programu do obsługi kancelarii;

bardzo dobrą atmosferę pracy,

udział w ciekawych projektach,

elastyczny czas pracy związany z nauką;

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres: krakow3@komornik.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

Komornik Sądowy Kraków Krowodrza Stanisław Nowak (dawniej Rafał Nowicki de Poraj) – Kontakt