Licytacje

Przypominamy, że od dnia 01.01.2016 r. obowiązuje zmiana USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – w związku z powyższą nowelą obecnie co do zasady – umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym podlegają podatkowi.

I. LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI.

  1. 2020-01-23 – I TERMIN – udział 1/120 w prawie własności nieruchomości – działki położonej w Zielonkach. Działka stanowi drogę dojazdową, obj. księgą wieczystą kw. KR1P/00414175/7

  2. 2020-02-12 – II TERMIN – działka zabudowana budynkiem przy ul. Rzepichy w Krakowie

II. LICYTACJE RUCHOMOŚCI.

  1. 2020-01-31 – I TERMIN -VOLKSWAGEN LT35 rok produkcji 2002

III. LICYTACJE PRAW.