Licytacje

Przypominamy, że od dnia 01.01.2016 r. obowiązuje zmiana USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – w związku z powyższą nowelą obecnie co do zasady – umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym podlegają podatkowi.

I. LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI.

2019-04-15 – II TERMIN – działka nr 137, obr. ew. 25 położona w Krakowie-Krowodrzy, przy ulicy Jurajskiej, obj. księgą wieczystą nr KR1P/00381046/3.

II. LICYTACJE RUCHOMOŚCI.

III. LICYTACJE PRAW.