Licytacje

Przypominamy, że od dnia 01.01.2016 r. obowiązuje zmiana USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – w związku z powyższą nowelą obecnie co do zasady – umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym podlegają podatkowi.

Licytanci zamierzający uczestniczyć w licytacjach nieruchomości, którzy dokonają wpłaty wadium powinni podawać przy wejściu przedstawicielom ochrony godzinę licytacji oraz salę w której ma się ona odbyć oraz posiadać przy sobie dowód wpłaty wadium.

I. LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI.

2023-06-27 – I TERMIN uproszczona – położona w miejscowości Czułów, gmina Liszki

2023-06-27 I TERMIN – działka 567/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w Tomaszowicach

II. LICYTACJE RUCHOMOŚCI.

III. LICYTACJE PRAW.