Licytacje

Przypominamy, że od dnia 01.01.2016 r. obowiązuje zmiana USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych –  w związku z powyższą nowelą obecnie co do zasady –  umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym podlegają podatkowi.

 

I. LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI.

1. Druga licytacja:
udział 1/4 w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 39 położonego przy ul. Na Błonie 13B w Krakowie. Lokal znajduje się w zasobach SM „WIDOK”, nie posiada założonej księgi wieczystej; data licytacji: 30.11.2017 r. ——————————————————————————————————————————————————————————

2. Pierwsza licytacja:
działka budowlana oznaczona numerem 280, zabudowana budynkiem murowanym położonym w Szczyglicach przy ul. Krakowskiej 70, gm. Zabierzów, obj. księgą wieczystą kw. KR2K/00023533/9; data licytacji: 11.12.2017 r. ——————————————————————————————————————————————————————————

3. Pierwsza licytacja:
udział 374/10000 części w prawie własności nieruchomości lokalowej – lokalu niemieszkalnym tj. garażu wielostanowiskowym usytuowanym w budynku nr 6 przy ul. Morelowej w Krakowie-Krowodrzy, z udziałem tym związane jest uprawnienie do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 12, obj. księgą wieczystą kw. KR1P/00389845/0; data licytacji: 20.12.2017 r. ——————————————————————————————————————————————————————————

4. Druga licytacja:
nieruchomość gruntowa położona w Krakowie-Krowodrzy, obręb nr 49, w rejonie ul. Kurozwęckiego, składająca się z działek ewidencyjnych nr 221 o pow. 125m2 oraz 254/2 o pow. 150m2, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, oznaczonym nr porządkowym nr 14, obj. księgą wieczystą nr KR1P/00111508/7; data licytacji: 11.01.2018 r.  ——————————————————————————————————————————————————————————

 

II. LICYTACJE RUCHOMOŚCI.

1. Druga licytacja:
lustro skrzynkowe z pejzażami [XIX/XX, Austria?]; data licytacji: 27.11.2017 r. ——————————————————————————————————————————————————————————

2. Pierwsza licytacja:

1) Fiat Panda VAN, rok. prod. 2007, data I rej. 04.12.2007 r., nr rej. KRA 59798, nr VIN: ZFA16900001013732,
2) przyczepa NIEWIADÓW B3500, rok. prod. 2006,data I rej. 08.11.2006 r., nr rej. KRA PE62, nr VIN: SWNB3500060001209,
3) przyczepa NIEWIADÓW B1300, rok. prod. 2006,data I rej. 08.11.2006 r., nr rej. KRA PE64, nr VIN: SWNB1300060001060,
4) wózek widłowy EP-EQUIPMENT typ FD25T rok prod. 2007 – niesprawny układ kierowniczy,
5) wózek widłowy Nissan, typ: PD01A15PQ rok prod. 2005,
6) wózek paletowy elektryczny Franz Kahl- Slovakia model ABLL 2.0 rok prod. 2004 – niesprawny; data licytacji: 18.12.2007 r. ——————————————————————————————————————————————————————————

III. LICYTACJE PRAW.