Licytacje

Przypominamy, że od dnia 01.01.2016 r. obowiązuje zmiana USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – w związku z powyższą nowelą obecnie co do zasady – umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym podlegają podatkowi.

I. LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI.

  1. 2019-07-17 – I TERMIN – położona w miejscowości Czułów, gmina Liszki

II. LICYTACJE RUCHOMOŚCI.

III. LICYTACJE PRAW.