Licytacje

Przypominamy, że od dnia 01.01.2016 r. obowiązuje zmiana USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – w związku z powyższą nowelą obecnie co do zasady – umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym podlegają podatkowi.

Licytanci zamierzający uczestniczyć w licytacjach nieruchomości, którzy dokonają wpłaty wadium powinni podawać przy wejściu przedstawicielom ochrony godzinę licytacji oraz salę w której ma się ona odbyć oraz posiadać przy sobie dowód wpłaty wadium.

I. LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI.

2022-05-17 – I TERMIN -nieruchomość gruntowa

II. LICYTACJE RUCHOMOŚCI.

2022-06-30– II TERMIN – maszyny

III. LICYTACJE PRAW.