Komornik Sądowy Kraków Krowodrza Stanisław Nowak (dawniej Rafał Nowicki de Poraj) – Kontakt

Adres kancelarii:
30-085 Kraków, ul. Czyżewskiego 1/45, Vp.

(dawniej Aleja Pokoju 29b/48, 31-564 Kraków)

Godziny pracy:
Telefon: Poniedziałek : 8:00 – 15:00
(+48) 12 414 38 45 Wtorek : 8:00 – 17:00
Przyjęcia stron : 9:00-12:00 oraz 14:00 – 17:00
Fax: Środa, Czwartek, Piątek : 8:00 – 15:00
(+48) 12 414 38 40
E-mail:
krakow3@komornik.pl
Bank:
ALIOR BANK S.A.
kod BIC: ALBPPLPW
Nr rachunku:
PL93 2490 0005 0000 4530 8072 6949
Adres ePUAP (zbiegi):
/KS_Stanislaw_Nowak/ezbiegi
Komornik Sądowy:
Stanisław Nowak

Art. 10 [Prawo wyboru komornika przez wierzyciela]
1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Sąd Apelacyjny w Krakowie obejmuje obszar właściwości Sądów Okręgowych w:

  • Kielcach, ul. Seminaryjska 12 a, 25-372 Kielce tel. 41 340-23-00 www.kielce.so.gov.pl
  • Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. 12 619-50-00 www.krakow.so.gov.pl
  • Nowym Sączu, ul. Pijarska 3, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 443-89-00 www.nowy-sacz.so.gov.pl
  • Tarnowie, ul. J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów tel. 14 688-74-00 www.tarnow.so.gov.pl
Informuje się, że pisma nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. W obecnym stanie prawnym pisma tak przesłane nie wywołują skutków prawnych.

NIP 5741997443