Komornik Sądowy Kraków Krowodrza Stanisław Nowak (dawniej Rafał Nowicki de Poraj) – Kontakt

 
Adres kancelarii:

ul. Tytusa Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków

(dawniej Aleja Pokoju 29b/48, 31-564 Kraków)

Godziny pracy:
Telefon: Poniedziałek : 8:00 – 15:00
(+48) 12 414 38 45 Wtorek : 8:00 – 17:00
Przyjęcia stron : 9:00-12:00 oraz 14:00 – 17:00
Fax: Środa, Czwartek, Piątek : 8:00 – 15:00
(+48) 12 414 38 40
E-mail:
krakow3@komornik.pl
Bank:
ALIOR BANK S.A.
kod BIC: ALBPPLPW
Nr rachunku:
PL93 2490 0005 0000 4530 8072 6949
Adres ePUAP (zbiegi):
/KS_Stanislaw_Nowak/ezbiegi
Komornik Sądowy:
Stanisław Nowak

Pisma w postępowaniu egzekucyjnym można wnieść albo za pomocą poczty polskiej albo osobiście złożyć na biurze podawczym.

Aby nadanie wywoływało skutki prawne należy nadać przesyłkę (list) przez Pocztę Polską czyli polskiego operatora pocztowego. Nadanie przesyłki za pomocą firmy kurierskiej wywołuje skutki prawne nie z momentem przekazania przesyłki kurierowi a z chwilą doręczenia przesyłki do komornika.

Art. 10 [Prawo wyboru komornika przez wierzyciela]
1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Sąd Apelacyjny w Krakowie obejmuje obszar właściwości Sądów Okręgowych w:

  • Kielcach, ul. Seminaryjska 12 a, 25-372 Kielce tel. 41 340-23-00 www.kielce.so.gov.pl
  • Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. 12 619-50-00 www.krakow.so.gov.pl
  • Nowym Sączu, ul. Pijarska 3, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 443-89-00 www.nowy-sacz.so.gov.pl
  • Tarnowie, ul. J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów tel. 14 688-74-00 www.tarnow.so.gov.pl
Informuje się, że pisma nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. W obecnym stanie prawnym pisma tak przesłane nie wywołują skutków prawnych.
 
 
 

NIP 5741997443