Adres kancelarii:
31-564 Kraków, al. Pokoju 29B/48 Godziny pracy:
Telefon i fax: Poniedziałek : 8:00 - 15:00
(+48) 012 414 38 40
(+48) 012 414 38 45
Wtorek : 8:00 - 17:00
Przyjęcia stron : 14:00 - 17:00
E-mail: Środa, Czwartek: 8:00 - 15:00
krakow3@komornik.pl Piątek: 8:00 - 15:00
Bank: Przyjęcia stron : 9:00 - 12:00
Bank:
BPH S.A.
Nr rachunku:
10 1060 0076 0000 4040 3010 1522

Informuje się, że pisma nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. W obecnym stanie prawnym pisma tak przesłane nie wywołują skutków prawnych.

obraz obraz obraz obraz obraz obraz